Primbon Bali Agung

Pustaka Warisan Budaya Leluhur

Arti Pekarangan Rumah Ada - Primbon Bali Agung
ARTI PEKARANGAN RUMAH ANDA
 • Miring ke Timur
  Bernama Manikmulia, melebur segala penyakit, banyak rejekinya, selamat, tenteram, tanami cocorbebek di sudut barat.
 • Miring ke Barat
  Bernama Seri Sedana, sering berdebat, sering bertengkar, banyak penyakit. Penolakannya: ditanami pisang gedang batu di sudut timur.
 • Miring ke Selatan
  Bernama Geladah, kekayaannya akan hilang, sering mendapat bahaya. Penolakannya: ditanamai mawa (geni) di tengah karang.
 • Miring ke Utara
  bernama Indraprasta, semua kehendaknya tercapai, bila kaya akan sampai ke anak cucu.
 • Miring ke Timur dan Miring ke Barat (di tengah tinggi) seperti punggung sapi
  Bernama Dharmalungid, akan memperoleh kekayaan banyak.
 • Miring ke Selatan, tapi Sebelah Selatannya rawa
  Bernama Sekarsinom, kaya harta, sering kehilangan. Penolaknya: pohon asam dan pohon delima.
 • Tinggi Barat Rendah Utara
  Bernama Danarasa, akan banyak istri dan kaya harta benda.
 • Tinggi Barat Rendah Timur
  Bernama Srinugraha, mendapat karunia yang besar dari Tuhan.
 • Tinggi Timur Rendah Barat
  Bernama Kalawisa, terus menerus sakit sakitan, dan sering sampai hampir mati.
 • Gumulung (landai) ke Utara
  Bernama Wisnumanitis, banyak memperoleh rejeki, turun sampai anak cucu.
 • Landai ke Selatan
  Bernama Siwabhoja, selalu mendapat godaan dan kesusahan.
 • Rata (datar) Membawa Bianglala merah kekuningan
  Bernama Brahmanapadam, tanah itu angker, sering membahayakan.
 • Rata Membawa Bianglala Hijau Menggenang
  Bernama Endragana, selamat dan baik
 • Dikelilingi Gunung
  Bernama Kaula katubing, menjadi kaya harta benda.
 • Dikelilingi Air
  Bernama Sigarpenyalin, sering bertengkar. Penolakannya: Menanam air di tengah pekarangan.
 • Di Sebelah Baratnya Gunung
  Bernama Asungelak, sering dirisak orang. Penolakannya: membuang lungka (tanah liat kering).
 • Keluar Air
  Bernama Singhamerta, kesakitan. Penolakannya: menanam batu di tengah-tengah pekarangan.
 • Dikelilingi Jurang
  Bernama Sunia layu, banyak anak.
 • Diapit Air di Sebelahnya Jurang
  Bernama Srimanggepel, akan menjadi kaya beras dan padi.
 • Diapit Gunung
  Bernama Luwurwangke, disenangi oleh kerbau, sapi dll.
 • Miring ke Timur Utara Gunung Selatan Gunung
  Bernama Arjuna, besar hatinya, sering dibuat malu orang.
 • Dikelilingi Gunung dan Dibayangi Gunung
  Bernama Tigawarna, ayem dan tenteram, selalu bertapa.
 • Tanahnya Berwarna Putih, Rasanya Manis Berbau Harum
  Pertanda bagus dan banyak mendatangkan kekayaan.
 • Tanahnya Berwarna Hijau, Rasanya Manis, Pedes, dan Baunya Tengik
  Pertanda lebih bagus, kaya, dan selamat.
 • Tanahnya Berwarna Merah, Rasanya Manis, Baunya Pedas
  Pertanda baik dan kaya akan ternak.
 • Tanahnya Berwarna Hitam, Rasanya Pahit, Baunya Amis
  Pertanda amat jelek, menjadi tempat setan.